Untitled Document
Strona główna
Historia Szkoły
Nasz Patron
Nauczyciele
Uczniowie
Wydarzenia
Przedszkole
Pedagog szkolny
Biblioteka szkolna
Kontakt
Galeria
Informator
Plan zajęć
Zajęcia dodatkowe
Nasze sukcesy
Kącik dla rodziców
Podręczniki
Statut
Program wychowawczy
Rada Rodziców
Deklaracja dostępności

 

 

 

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III
dodano: 28-02-2013

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III

Od 19 lutego 2013 r. w naszej szkole jest realizowany projekt pt. „Zwiększamy szanse edukacyjne uczniów w Gminie Lipsko” w ramach Priorytetu IX. Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.W ramach projektu  prowadzone są  zajęcia dla uczniów klas I – III wspomagające dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej.

Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki (łącznie 60 godzin). Dodatkowym atutem realizacji  projektu jest pozyskanie specjalistycznych pomocy dydaktycznych wspierających indywidualizację procesu nauczania  i wychowania uczniów w klasach I –III na kwotę 20 000,00zł. Projekt będzie realizowany do końca roku szkolnego 2012/2013.

 


facebook