Untitled Document
Strona główna
Historia Szkoły
Nasz Patron
Nauczyciele
Uczniowie
Wydarzenia
Galeria
Kontakt
Pedagog szkolny
Informator
Plan zajęć
Zajęcia dodatkowe
Nasze sukcesy
Kącik dla rodziców
Podręczniki
Statut
Program wychowawczy
Rada Rodziców

 

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego
dodano: 04-08-2019

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca był ostatnim dniem roku szkolnego 2018/2019 i ostatnim dniem w szkole dla naszych absolwentów. Rozpoczął się Mszą Świętą odprawioną w kaplicy w intencji całej społeczności szkolnej. Następnie wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej na uroczystej akademii.Po powitaniu wszystkich zebranych przez panią dyrektor Ewę Sołtysiak nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru nowemu składowi pocztu sztandarowego.

 

Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko pan Jacek Wielorański. Z jego rąk najlepsi tegoroczni uczniowie otrzymali nagrody Burmistrza.

 

Pani dyrektor Ewa Sołtysiak wręczyła absolwentom świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz świadectwa z wyróżnieniem i nagrody młodszym uczniom. Pogratulowała wszystkim uczniom osiągniętych wyników. Szczególne gratulacje skierowała do rodziców tych ósmoklasistów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem. Podziękowała też rodzicom za okazywane szkole wsparcie.

 

Pożegnaniem ze szkołą był program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy ósmej. Zadedykowali go nauczycielom i pracownikom szkoły, młodszym kolegom i rodzicom. Złożyli też uroczyste ślubowanie, a czworo najlepszych absolwentów złożyło podpis w pamiątkowej Złotej Księdze.

 

Po uroczystej akademii nadszedł czas na spotkania z wychowawcami w salach, gdzie pozostali uczniowie klas I - VII otrzymali świadectwa.

 

Z okazji zakończenia roku szkolnego życzymy wszystkim słonecznych wakacji a absolwentom sukcesów w dalszej edukacji. 

facebook